Telefon
+355 44 50 92 61
+383 45 99 19 30
E-mail
office@aims.al
kosovo@aims.al
Na ndiqni

Klientët tanë janë lider në industritë e tyre dhe midis punëdhënësve më të mirë në Shqipëri dhe Kosovë.


Çfarë
thonë
klientët tanë?

PËRPARËSITË TONA

90% e biznesit referuar nga klientët dhe kandidatët
Ekspertizë e thellë dhe e gjerë.
Arritje Globale, Kapacitete Lokale
Kufij të qartë dhe transparencë e plotë
Mbi 70% e biznesit nga klientë të përsëritur
Rrjet i gjerë dhe i besuar profesionistësh
700+ punësime në 10 vitet e fundit, 40% në Nivel C dhe nivele të larta menaxheriale
Norma e mbajtjes në punë të kandidatëve tanë 100%/ Norma e largimit të klienteve 0%
Portal pune me reputacion; Bazë të dhënash e fjalës së fundit

Bëhuni klienti ynë

Merrni mbështetje në çdo aspekt të strategjisë tuaj të talenteve. Krijoni përparësi duke u bërë partnerët tanë!