Telefon
+355 44 50 92 61
+383 45 99 19 30
E-mail
office@aims.al
kosovo@aims.al
Na ndiqni

Konsulencë mbi Lidershipin

Konsulencë mbi Lidershipin

Duke u bazuar në përvojën dhe vizionin e themeluesve të saj, AIMS International është pozicionuar në mënyrë unike në rajon për të patur një pamje të integruar të strategjisë suaj të biznesit, organizimit, udhëheqjes dhe nevojave të qeverisjes. Cilado qoftë sfida e udhëheqjes - vlerësimi, efektiviteti apo përbërja e bordit - ne ofrojmë zgjidhje të provuara dhe efektive.

Zgjidhjet tona

Merrni mbështetje në çdo aspekt të strategjisë suaj të talenteve. Krijoni përparësi duke bërë partneritet me ne!!

SHËRBIME BORDI

Qeverisja si strategji, jo si zgjidhje

Ne ofrojmë këshilla praktike dhe të paanshme për kryetarët, CEO-të, aksionerët dhe komisionet e emërimit mbi zbatimin e praktikave më të mira, duke përfshirë rishikimin e qeverisjes së përgjithshme, performancën e bordit, kontributet e anëtarëve të bordit, rekrutimin e drejtorëve të cilët do të forcojnë bordin dhe krijojnë avantazh të qëndrueshëm konkurrues për kompaninë.

Metoda jonë për rekrutimin e një drejtuesve të bordit nis me një vlerësim sistematik të nevojave specifike të bordit, kornizës së qeverisjes dhe një kuptim të thellë të ADN-së së kompanisë, duke e krahasuar planin strategjik të kompanisë me profilin e përditësuar të aftësive dhe përvojës së anëtarëve potencialë të bordit.

Ne kemi akses të pakrahasueshëm tek drejtuesit potencialë në vend dhe ndërkombëtarë dhe kemi informacione të detajuara mbi disponueshmërinë, interesat dhe konfliktet e tyre.

Marrdhëniet tona personale me drejtuesit plotësohen nga një bazë e fuqishme të dhënash që përmban informacion të përditësuar mbi kandidatët potencialë.

Konsulentët tanë kanë mbajtur poste drejtuese dhe janë të çertifikuar në Profilizimin e Drejtuesve dhe Lidershipin e Qeverisjes.

COACHING EKZEKUTIV (EXECUTIVE)

Asnjë firmë tjetër në Shqipëri nuk ofron një ekspertizë kaq të thellë në shërbimin Coaching të drejtuesve të lartë

AIMS International Albania ofron shërbime profesionale të fokusuara në coaching e Bordeve, CEO-ve dhe drejtuesve të nivelit të lartë.

Ajo që na bën të veçantë është thellësia dhe gjerësia e përvojës që kanë konsulentët tanë lokalë dhe ndërkombëtarë, si dhe shumëllojshmëria dhe fleksibiliteti i zgjidhjeve tona të coaching.

Nëse ju jeni një CEO që kërkon një konsulent me përvojë, një menaxher i lartë që kërkon një përvojë coaching individuale, një Drejtor i Burimeve Njerëzore që kërkon të hartojë dhe zbatojë një program coaching ose një bord që duhet krijuar, të arrijë suksesin ose të drejtohet/qeveriset, ju ftojmë të kontaktoni AIMS International Albania , për t’iu përgjigjur nevojave tuaja.

VLERËSIM EKZEKUTIV

Njerëzit e duhur, në vendin e duhur, në kohën e duhur

Si një firmë konsulence për lidreshipin dhe talentet, ne ju ndihmojmë të njihni talentin që qëndron pas biznesit tuaj dhe ofrojmë zgjidhje që ndihmojnë menaxherët dhe kompanintë të rriten në mënyrë të qëndrueshme. Ne ofrojmë një gamë të gjerë shërbimesh vlerësimi të provuara shkencërisht e të dizenjuara për të përmirësuar aftësitë në planifikimin e rritjes dhe vazhdimësisë së talenteve në organizatën tuaj.

Përfitimet tuaja:

  • • Identifikoni me më shumë saktësi: Performancën, Potencialin, Gatishmërinë dhe Përshtatshmërinë.
  • • Vlerësoni aftësitë e menaxherëve tuaj në drejtimin e kompanisë.
  • • Merrni njohuri për sa i fortë është lidershipi në të gjithë organizatën tuaj.
  • • Ndërtoni iniciativa të veçanta për zhvillimin e lidershipit si në nivel individual ashtu dhe në nivel organizate.

AIMS International është përdorues i autorizuar i produkteve SHL, Udhëheqësi Global në Vlerësimin e Talenteve, duke bërë të mundur vlerësimin e saktë të aftësive që i nevojiten biznesit, sjelljes, potencialit dhe motivimit për të patur sukses.

Mësoni më shumë për produktin tonë të vlerësimit të talenteve.

Bëhu Klient

Një ekip drejtues i përkushtuar, produktiv dhe me intuitë, është i pazëvendësueshëm. AIMS International ka ekspertizë të thellë me Bordet dhe Ekipet Ekzekutive në identifikimin e nevojave të tyre, përcaktimin e burimeve, drejtimim e tyre në të tashmen dhe përgatitjen për të ardhmen. Nëse jeni gati të maksimizoni impaktin, efektivitetin dhe efikasitetin e lidershipit tuaj ose ekipit tuaj ekzekutiv, do të ishim të lumtur të mund të takoheshim me ju..