Telefon
+355 44 50 92 61
+383 45 99 19 30
E-mail
office@aims.al
kosovo@aims.al
Na ndiqni

Menaxhim Talentesh

Zgjidhjet tona të Menaxhimit të Talenteve plotësojnë shërbimet tona të Kërkimit ekzekutiv and Konculencës për Lidershipin
që çlirojnë potencialin njerëzor në çdo nivel të kompanisë duke zbatuar mjetet kryesore të vlerësimit SHL.
Tre mënyra për të punuar me ne:

VLERËSIMI

Burime unike shkencore për suksese të ardhshme

Ne ofrojmë ekspertizën tonë në fushën e vlerësimit dhe menaxhimit të talenteve duke u krahasuar (përmes benchmarking) me organizatat më të mira, të përshtatshme për:


Përdorimi i vlerësimeve tona brenda proçesit të menaxhimit të talenteve mund të sjellë:

 • • Vendime më të mira punësimi;
 • • Kursim kohe dhe kostosh;
 • • Përmirësim i zhvillimit të njerëzve dhe vendimeve për vazhdimësi;
 • • Bashkërendim më i mirë i njerëzve me strategjinë;
 • • Përmirësim i markës së punëdhënësit;
 • • Lehtësi në krahasimin e talenteve brenda dhe jashtë organizatës tuaj;

AIMS International është përdorues i autorizuar i produkteve SHL, Udhëheqësi Global në Vlerwsimin e Talenteve, duke bërë të mundur vlerësimin e saktë të aftësive që kanë lidhje me biznesin, sjelljen, potencialin dhe motivimin për të arritur suksesin.

Mësoni më shumë për produktin tonë të vlerësimit të talenteve..


ZHVILLIMI

Gjeni & Zhvilloni udhëheqësit tuaj të ardhshëm sot

Planifikimi i vazhdimësisë

AIMS International Albania u ofron klientëve një proçes strategjik dhe të plotë për të identifikuar udhëheqësit potencialë dhe u ofron atyre mundësitë e zhvillimit që u nevojiten për të qenë të suksesshëm.

Hapat kryesore për një planifikim të suksesshëm të vazhdimësisë janë:

 • • An accurate and scientific assessment of long-term potential.
 • • Identification of critical competencies for specific roles.
 • • Talent development through strategic job assignments, target learning experiences, coaching, and mentoring.
Trainime

Mundësitë për zhvillim janë një nga shtysat kryesore që ndihmojnë në tërheqjen dhe mbajtjen e talenteve. Kompania juaj duhet të mundësojë zhvillim karriere dhe zhvillim profesional për të siguruar që talenti juaj të jetë i përgatitur për pozicionin aktual dhe për pozicione të ardhme.

- - Shumica e kompanive kanë programe të zhvillimit të talenteve, por a po veçoni dhe përfitoni prej tyre për të tërhequr dhe për të ruajtur talentin më të mirë?

Për trajnime me regjistrime të hapura, ju lutemi shikoni Kalendarin tonë të trajnimeve të vjeshtës:

Për trajnime të personalizuara ju lutem specifikoni nevojat tuaja në formën e mëposhtme:


INTELIGJENCË TREGU

Të dhëna reale për të drejtuar strategjinë tuaj dhe çliruar potencialin e plotë

Mapimi i Talenteve

Aims International Albania ka zhvilluar shërbimet e saj të mapimit të talenteve si përgjigje ndaj një numri nevojash të identifikuara nga klientët tanë, duke përfshirë:

 • • Krahasim i jashtëm (external benchmarking) për planifikimin e vazhdimësisë për bordin, ekipin drejtues ekzekutiv dhe rolet kritike të biznesit.
 • • Zvogëlimi i riskut dhe planifikimi i emergjencave, kryesisht për rolet e larta
 • • Mapimi i tregut të vendeve të punës të shumëkërkuara / me prurje të vogla në kandidatë ose fusha ku mungojnë njerëzit e specializuar
 • • Vlerësimi i strukturat organizative të konkurrentëve, numrit të stafit, përmbajtjes së punës ose shpërblimet dhe përfitimet

Nëpërmjet mapimit të talenteve, klientët tanë zgjerojnë spektrin e talenteve të tyre të brendshme dhe marrin vendime të mirë informuara dhe më të shpejta në lidhje me planifikimin e forcës së punës.

Inteligjencë konkurruese

Për të ndërtuar një strategji vërtetë efektive për përthithjen e talenteve, së pari duhet të kuptoni elementët që krijojnë dinamikën e talenteve në industrinë ku operoni.
Inteligjenca konkuruese shkon përtej mapimit të talenteve.

Ajo ju ndihmon të merrni vendime të mirë informuara që mbështesin objektivat për përthithjen e talenteve, minimizojnë riskun, dhe përmbushin strategjinë tuaj afatgjatë të biznesit.

Marka e punëdhënësit

Punonjësit janë pikënisja e markës suaj si punëdhënës.

Aims International Albania mundëson një sërë opsionesh, që nga studime të brendshme deri tek grupe të fokusuar apo intervista tek për tek që ju lejojnë të shikoni kompaninë me sytë e punonjësit tuaj. .


Zgjidhjet tona

Merrni mbështetje në çdo aspekt të strategjisë suaj të talenteve. Krijoni përparësi duke bërë partneritet me ne!!

Bëhuni klient

Kontaktoni AIMS International Albania për një vlerësim të nevojave të menaxhimit të talenteve dhe do të merrni zgjidhje për trajnime që do ta bëjnë talentin tuaj të lulëzojë në një treg dinamik dhe konkurues.